top of page

Produksjoner for DKS

Jonas Roman Cadena har turnert på hundrevis av norske skoler over hele landet med 5 ulike produksjoner i kategorien visuell kunst og blandede kunstarter i Den kulturelle skolesekken i mellom 2014-fram til i dag, i blant annet Oslo, Telemark, Røyken, Nordland, Troms og Finnmark. 

Produksjonene har en høy kunstnerisk kvalitet og en stor grad av elevinvolvering, og består som regel av to deler (totalt 90 min x to grupper): 

* En interaktiv, ellevill og særdeles humørfylt performance, som har til hensikt å vekke elevenes sanser og interesse for det kunstneriske temaet.

* Et kunstverksted der elevene får lage kunstneriske arbeider tilpasset deres aldersgruppe og ferdighetsnivå. 

Aktuelle produksjoner 2024-2025: 

* Kunsten å lage drager (1.-6. trinn) (DKS Oslo 2024-25)  

* Prins Pi - Maskefest med smådragene (for barnehager)

Tidligere produksjoner: 

* Viva - maskene danser (1.-5. trinn)

* Opp av Havet! (1.-6. trinn)

* Selfrida (1.-3. trinn VGS)

Noen tilbakemeldinger på tidligere produksjoner: 

"Dette er et av de beste innslagene vi har hatt fra den kulturelle skolesekken, som vi har hatt besøk av på vår skole. Alle, både elever og lærere var glade og fornøyde under hele besøket. Formidlerne var flinke og tydelige. De formidlet fint både kultur, musikk og maskelaging. Det var stort læringsutbytte for alle. Anbefales på det sterkeste!" 

Stonglandet skole, Troms

"Vi opplevde dette som en meget god produksjon. Faktisk en av de bedre vi har hatt. Det var et variert program, elevene var aktive og engasjerte hele tiden. Aktivitetene traff aldersgruppen godt. "

Trollvik skole

"Anbefales på det varmeste! Barna storkoste seg og var aktive deltakere hele tiden : ) Noe av det beste vi har fått være med på gjennom DKS !!!!"

Osloskole

"Kommentar fra noen elever" Dette er den beste dagen i mitt liv!" og mange uttrykte stor glede og entusiasme for opplegget. De to kunstnerne var godt forberedt, hyggelige og tålmodige med elevene. Produktene/maskene ble svært fine og elevene var veldig stolte :-)"

Osloskole

"Elevenes opplevelse er den viktigste og de absolutt elsket å ha VIVA på besøk. De storkoste seg og sa det var det mest gøye de har opplevd. Maskene ble så fine, alle koste seg og ingen følte seg utenfor. VIVA var flinke til å inkludere alle. Kjempebra opplegg!!"

Osloskole

bottom of page